Kontakt

Email

W sprawach ogólnych należy się kontaktować za pośrednictwem maila hpc@mini.pw.edu.pl.

W sprawach dotyczących:

  • grantów obliczeniowych
  • informacji technicznych
  • konfiguracji
  • pomocy technicznej
  • działania tej strony

Najlepiej jest kontaktować się z administratorem klastra pod adresem: m.kadlof@mini.pw.edu.pl. W razie potrzeby po uprzednim mailowym umówieniu się możliwe jest spotkanie on-line lub osobiste na wydziale MiNI PW.

MS Teams

Dla studentów, doktorantów i pracowników PW istnieje dedykowana grupa MS Teams dla użytkowników klastra. Na grupie można uzyskać wsparcie techniczne, zgłaszać błędy, sugestie, a także wymieniać się wiedzą i nawiązywać współpracę z innymi użytkownikami.

Aby dołączyć do grupy w MS Teams należy:

  1. wybrać z belki po lewej stronie moduł "Teams",
  2. wcisnąć przycisk "Join or create team",
  3. wpisać poniższy kod w okienko "Join a team with a code".

Kod dołączenia do grupy to: 0qo95pu

Wymagane jest posiadanie konto Microsoft dla Politechniki Warszawskiej