User Tools

Site Tools


Sidebar

Menu

Pierwsze kroki

Tematy

Pytania i odpowiedzi

Info

For Admins
start

Table of Contents

Edenᴺ

Witaj na wiki wysokowydajnego komputerowego klastra obliczeniowego Edenᴺ. Klaster zlokalizowany jest na wydziale Matematyki i Nauk Infomracyjnych Politechniki Warszawskiej.

Niniejsza Wiki stanowi podręcznik użytkownika. Powstaje “na żywo” w miarę odpowiadania na potrzeby użytkowników. Z pewnością nie należy jej traktować jako wyczerpujące temat źródło informacji, a raczej jako uzupełnienie informacji zawartych w innych źródłach.

Kontakt

Email: hpc@mini.pw.edu.pl
Grupa MS Teams: eden.mini

Podręczne linki:

Opis systemu kolejkowego SLURM: https://slurm.schedmd.com/quickstart.html

start.txt · Last modified: 2021/06/01 14:18 by mkadlof