O nas

W 2020 roku wspólnym wysiłkiem Laboratorium Bioinformatyki i Genomiki Obliczeniowej oraz wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej udało się pozyskać się środki finansowe na zakup wysokowydajnej aparatury obliczeniowej w postaci 4 węzłów NVIDIA DGX A100, Macierzy DDN o pojemności 1 PB, oraz przełączników sieciowych Mellanox InfiniBand i 100GBit Ethernet. [1] Zakup ten sfinansowany został ze środków grantu Ministerstwa Nauki oraz środków własnych wydziału.

Oficjalnie ośrodek HPC został powołany do życia w dniu 25 czerwca 2021 r. zarządzeniem dziekańskim nr 7/2021. Obecnie z aparatury obliczeniowej mogą korzystać zarówno pracownicy wydziału jak i studenci w celu realizacji badań naukowych.

Osoby

Rada Ośrodka

Obecnie w Radzie Ośrodka HPC zasiadają 3 osoby:

  • prof. dr hab. Dariusz Plewczyński
  • dr hab. inż. Przemysław Biecek, profesor uczelni
  • dr inż. Krzysztof Kaczmarski

Administracja

Rolę administratora klastra obecnie sprawuje mgr inż Michał Kadlof