Stan klastra

Poniższe wykresy pokazują liczbę:

  • zarezerwowanych rdzeni procesora,
  • zarezerwowanych kart graficznych,
  • zadań z podziałem na stan zadania.

Uwagi:

W przypadku liczby zadań najczęściej interesująca jest liczba aktualnie uruchomionych zadań oraz zadań oczekujących w kolejce. Liczba zadań nic nie mówi o ich rozmiarze. Jedno duże zadanie może rezerwować tyle samo lub więcej zasobów co kilka małych zadań. Wykresy CPU i GPU przedstawiają sumaryczną ilość zarezerwowanych zasobów, a nie faktycznie wykorzystywanych. Zasób zarezerwowany przez użytkownika X oznacza, że jest on nie dostępny dla użytkownika Y nawet gdy X z niego nie korzysta. Wykresy te mogą pomóc w oszacowaniu bieżącego poziomu obciążenia klastra.

Obciążenie CPU

Obciążenie GPU

Liczba zadań