Opis infrastruktury

3 węzły superkomputerowe NVIDIA DGX A100

Konfiguracja:

 • CPU: Dual AMD Rome 7742, 128 cores total
 • GPU: 8x NVIDIA A100 40 GB
 • RAM: 1 TB
 • STORAGE: 3,8 TB + 15 TB SSD
 • GPU Interconnect: 200Gb/s
 • Network: 100Gb/s

(karta informacyjna producenta)

1 węzeł superkomputerowy NVIDIA DGX A100
 • CPU: Dual AMD Rome 7742, 128 cores total
 • GPU: 8x NVIDIA A100 40 GB
 • RAM: 2 TB
 • STORAGE: 3,8 TB + 15 TB SSD
 • GPU Interconnect: 200Gb/s
 • Network: 100Gb/s

(karta informacyjna producenta)

Macierz dyskowa DDN SS9012 i DDN AI400X
 • Pojemność 1PB
 • Cache DDN AI400X 256 TB
  • prędkość zapisu 34 GB/s
  • odczytu 48 GB/s
Switch Mellanox QM8700
 • 40 portów
 • 200 Gb/s - InfiniBand
Switch Mellanox SN2700
 • 32 portów
 • 100 Gb/s Ethernet